Biuro Rachunkowe proponuje Państwu usługi w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych;
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń VAT;
 • sporządzania sprawozdań statystycznych;
 • prowadzenia dokumentacji i rozliczeń ZUS.
W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy Państwu:
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania
  pracowników;
 • prowadzenia akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych;
 • opracowańie dokumentów wymaganych przez prawo pracy;
 • sporządzania list wynagrodzeń pracowników oraz przygotowanie rozliczeń podatkowych związanych
  z zatrudnieniem.